Etik You are here: Home - Om PRB - Etik

PR-branchen varetager deres kunders interesser i forbindelse med synlighed, opinion og omdømme. Af den årsag er brancheforeningens medlemmer ofte meget tæt på fortrolige, forretningskritiske og følsomme oplysninger – i private virksomheder såvel som offentlige organisationer.

For at håndtere disse forhold på bedste vis forpligter medlemmer af Public Relations Branchen sig på en række etiske regler i forhold til det omgivende samfund, kunder og kolleger både i og uden for branchen.

Public Relations Branchen vedtog den 4. marts 2009 et nyt sæt etiske normer, som tydeligt beskriver, hvad branchen står for. De etiske normer blev justeret på generalforsamlingen i marts 2014 og fremstår nu som et egentligt regelsæt, som brancheforeningens medlemmer forpligter sig til at overholde i forbindelse med deres arbejde med kunder. Der er desuden i forbindelse med justeringen vedtaget konkrete sanktionsmuligheder, hvis et medlem ikke efterlever reglerne.

Medlemmerne i Public Relations Branchen er desuden gennem samarbejdet med ICCO, International Communications Consultancy Organisation, forpligtede af det internationale regelsæt, Rome Charter.

PUBLIC RELATIONS BRANCHENS ETISKE REGLER

Medlemmer af brancheforeningen Public Relations Branchen forpligter sig på en række etiske regler.

SE DE ETISKE REGLER

Brancheforeningen organiserer de professionelle Public Relations-virksomheder

Bliv medlem Se medlemmerKontakt os

Public Relations Branchen
c/o Dansk Erhverv
Børsen
1217 København K
Tlf. 3374 6034

Sekretariatschef Daniel Møller Jensen
dmj@danskerhverv.dk

Mobil 4187 0824