Hvad er PR? You are here: Home - Om PRB - Hvad er PR?

Enhver virksomhed og organisations omdømme har en direkte indflydelse på omverdenens opfattelse af de produkter eller ydelser, som virksomheden leverer.
Et godt eller dårligt omdømme opstår af den måde, virksomheden agerer på og er også et resultat af, hvad eksterne influenter siger og mener om virksomheden eller organisationen. Omdømmet er så centralt, at virksomheder og organisationers overlevelse og succes i dag afhænger af det. Kunder, leverandører, investorer, journalister, myndigheder og andre stakeholdere spiller alle en rolle for organisationens succes på de markeder, hvor den fungerer – kundemarkedet, arbejdsmarkedet, mediemarkedet. Stakeholdernes opfattelser styrer de valg, de træffer om, hvor de vil arbejde, hvilke produkter de vil købe, eller hvilken lovgivning og hvilke vilkår, de skal tilbyde virksomheden.

Public Relations har til formål at bidrage til at skabe, genoprette eller vedligeholde virksomheden eller organisationens omdømme.
Faget er en ledelsesdisciplin og et fag, der opbygger og udvikler relationerne mellem virksomheder og deres omgivelser på linje med andre ledelsesdiscipliner som f.eks. markedsføring, jura, politik og HR. Public Relations influerer opinionen og regulerer mediebilledet for derved at skabe en gensidig og positiv forståelse mellem virksomheden og dens omverden. Arbejdet med Public Relations skal bygge på integritet og ærlighed, og der skal være en direkte forbindelse mellem ord og handling, der sikrer virksomhedens troværdighed. Public relations er den ledelsesfunktion, der sikrer kommunikationen og de gensidigt nyttige relationer mellem en organisation og de stakeholders, der er afgørende for organisationens overlevelse og succes.

Konkret sker det ved at opbygge og styrke relationerne til medier og en bredere offentlighed, myndigheder og andre politiske og sociale stakeholders samt medarbejdere, ejere og investorer.
Værktøjerne er dialog, kommunikation og information, analyse og monitorering, events og videnproduktion. Målet er organisationens omdømme og dens styrkede evne til at sælge sine produkter og services, tiltrække de nødvendige medarbejdere og fungere i produktivt samarbejde med politikere, myndigheder og sociale stakeholders.

ETISKE REGLER

Medlemmer af brancheforeningen Public Relations Branchen varetager deres kunders interesser i forbindelse med synlighed, opinion og omdømme.

Det skal ske i tråd med foreningens etiske regler. Bryder et medlem reglerne, kan foreningens etiske råd udstede en pengebøde og ekskludere medlemmet.

Se branchens etiske regler

Brancheforeningen der organiserer de professionelle Public Relations-virksomheder!

Bliv medlem Se medlemmerKontakt os

Public Relations Branchen
c/o Dansk Erhverv
Børsen
1217 København K
Tlf. 3374 6034

Sekretariatschef Daniel Møller Jensen
dmj@danskerhverv.dk

Mobil 4187 0824