Hvem kan deltage? You are here: Home - PR-Tigeren - Hvem kan deltage?

Hvor der er en PR- og kommunikationsindsats, er der potentiale til en PR-Tigeren!

Alle kommunikationsindsatser, hvori PR-arbejde indgår som en væsentlig bestanddel, kan indsendes til bedømmelse. Det indsendte bidrag må gerne være initieret og lanceret tidligere end konkurrenceperioden, som er fra den 1. juni 2016 til 18. september 2017, så længe bidraget ikke tidligere har været indsendt, og så længe en væsentlig del af indsatsen ligger i konkurrenceperioden. PR- og kommunikationsindsatsen kan både omfatte indsatser i Danmark og udlandet.

Ved indsendelse af bidrag accepterer man, at bidraget kan anvendes til undervisningsbrug – dog ikke, hvis det er tilkendegivet i indstillingsskemaet, at det ikke ønskes.

PRIS
Pris for medlemmer af Public Relations Branchen: kr. 750,- pr. indsendt bidrag
Ikke-medlemmer: kr. 1.500,- pr. indsendt bidrag

Det er gratis at indstille i pro bono-kategorien.

Bemærk, at prisen for deltagelse er væsentligt lavere for medlemmer af Public Relations Branchen end for ikke-medlemmer. Hvis du ønsker at melde dig ind i Public Relations Branchen, kan du kontakte sekretariatschef Daniel Møller Jensen på dmj@danskerhverv.dk eller tlf. 4187 0824

TILMELD EN KAMPAGNE

Når du har besluttet dig for at indstille en PR-indsats i en eller flere priskategorier, skal din indstilling leve op til formalia for at komme i betragtning til PR-Tigeren.

Læs mere – KLIK HER

Brancheforeningen organiserer de professionelle Public Relations virksomheder

Bliv medlem Se medlemmerKontakt os

Public Relations Branchen
c/o Dansk Erhverv
Børsen
1217 København K
Tlf. 3374 6034

Sekretariatschef Daniel Møller Jensen
dmj@danskerhverv.dk

Mobil 4187 0824