Tilmeld en kampagne You are here: Home - PR Tigeren - Tilmeld en kampagne

DER KAN SENDES BIDRAG IND TIL PR TIGEREN IGEN FRA 1. JUNI 2017.

Når du har besluttet dig for, hvilken af kategorierne (se de fire kategorier her), du vil indsende en indstilling til, skal din indstilling leve op til følgende formalia for at komme i betragtning til PR-Tigeren:

KRITERIER – OBLIGATORISKE MATERIALER

 • Hvert indsendte bidrag repræsenterer ét projekt
  Der kan således ikke være tale om bidrag, der samler flere PR-projekter på vegne af f.eks. en kunde eller virksomhed.

 

 • Der kan sendes bidrag ind i flere kategorier
  Send gerne alle relevante bidrag ind. Det enkelte bidrag må gerne indsendes i flere kategorier, hvis det vurderes relevant. Dog henstiller vi til, at der laves en grundig vurdering af, om bidraget er lige stærkt på alle kriterierne for de valgte kategorier.

 

 • Ved flere indsendelser skal:
  – der skal udfyldes ét skema pr. indstilling
  – hver indstilling skal sendes i en separat mail.
  – det skal noteres i emnefeltet hvilken kategori det konkrete bidrag indstilles i.

 

 • Det indsendte bidrag må gerne være initieret og lanceret tidligere end konkurrence perioden
  Dog skal en væsentlig del af indsatsen ligger i konkurrence perioden, som er 1. september 2015 til 31. august 2016 og bidraget må ikke tidligere have været indsendt.

 

 • Bidrag indsendes ved udfyldelse af et særligt skema, der indeholder:
  1. Kort referat af projektet (max 250 ord) inkl. udfordring, mål, strategisk indhold, eksekvering og resultater.
  2. Udfordring og situation (100 ord). Beskriv den organisation, den virksomhed eller den person samt den udfordring, projektet blev skabt og gennemført på baggrund af.
  3. Mål (100 ord). Beskriv mål og målgrupper, interessenter og ønskede resultater.
  4. Strategi (150 ord). Beskriv de strategiske valg og prioriteringer.
  5. Eksekvering. Beskriv med trin og faser, hvor projektet blev eksekveret – hvor, hvornår, hvordan og med hvilken timing. Hvad var de konkrete værktøjer og taktiske overvejelser?
  6. Dokumenterede resultater (150 ord). Beskriv de målbare resultater og hvorledes de adresserer projektets skitserede mål. Resultater kan omfatte output/kendskab, videngenerering, effekten på forretningsmål

Download skema – KLIK HER

 

 • Desuden indsendes digitalt præsentations-planche, der sammenfatter projektet med en række visuelle, grafiske, billedemæssige illustrationer – samt projektets overskrifter og hovedelementer i tekst . Der skal være tale om ét ark – med følgende format: JPG, 300 dpi, RGB. Den længste side må være 420 mm.

FRIVILLIGE MATERIALER / BILAG

 • Fysiske bilag – samles i et ringbind eller lign. og sendes med post eller bud.
 • Film- og lydmateriale – sendes på USB eller sendes via mail. Samlet fil-størrelse må ikke overstige 3MB.
 • Case film – sendes på USB eller sendes via fildelingssystem som link i mail. Samlet filstørrelse bør være max 350 MB..

Bemærk at bilagsmateriale ikke pr. automatik indgår i juryens vurdering – kun ved vurderet behov vil juryen gennemgå samtlige indsendte bilag.

PRIS PR. KAMPAGNE

Medlemmer af Public Relations Branchen: kr. 750,- ekskl. moms.

Ikke medlemmer: kr. 1.500,- ekskl.  moms.

INDSENDELSE TIL

Kampagnebeskrivelse sendes på mail til info@publicrelationsbranchen.dk

HUSK

 • Skriv i emnefeltet, hvilken kategori, du indsender til, altså enten PR-Strategi, PR-Eksekvering, PR-Nytænkning eller PR Digital.
 • Skriv også i emnefeltet, navnet på indstillingen
 • Hvis du indsender flere bidrag, skal du sende dem separat i hver sin mail.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Public Relations Branchens sekretariat på info@publicrelationsbranchen.dk eller på telefon 3374 6296.

INDSENDELSE AF KAMPAGNER

 • Der skal udfyldes ét skema pr. indstilling
 • Hver indstilling skal sendes i en separat mail.
 • Husk at notér i emnefeltet hvilken kategori det konkrete bidrag indstilles i og navnet på indstillingen.
 • Indsendes til info@publicrelationsbranchen.dk

Læs om kategorierne – klik her

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte ansvarlig for PR-Tigeren: Rikke Sander Matjeka.