Priskategorier You are here: Home - PR Tigeren - Priskategorier

Der kæmpes om PR tigre i fire kategorier

Der er mulighed for at være med i kampen om en eller flere af de tre faste PR Tiger priser: PR Strategi, PR Eksekvering og PR Nytænkning.

I 2016 besluttede juryen, at vi sætte ekstra fokus på den digitale PR indsats og vi bibeholder også i 2017 den fjerde kategori PR Digital.

Kriterierne for de fire priser er:

1) PR STRATEGI
I denne kategori belønner vi en PR-indsats, der er udført på baggrund af en grundig og velunderbygget strategi.

Strategiens styrke vil blive vurderet på:

 • sammenhængen mellem de forretnings- og kommunikationsstrategiske mål
 • det datagrundlag og den analyse strategien er baseret på
 • dens evne til at være retningsgivende i forhold til konkrete valg af målgrupper, aktiviteter, kanaler, budskaber etc.
 • de KPI’er den indeholder og de resultater der er skabt

 

2) PR EKSEKVERING
I denne kategori belønner vi en PR-indsats, hvor det er den taktiske eksekvering (uanset styrken af strategi) der har været afgørende for indsatsens succes.

Eksekveringen vil blive vurderet på:

 • de resultater der er skabt i forhold til de ressourcer der er anvendt
 • valg af målgrupper, aktiviteter og kanaler

 

3) PR NYTÆNKNING
I denne kategori belønner vi en PR indsats, der er baseret på originale eller anderledes ideer og valg, der udfordrer branchens gængse metoder eller processer.

Der vil blive lagt vægt på:

 • graden af nytænkning/originalitet
 • de resultater der er skabt
 • ideens bæreevne – det vil sige mulighed for videre anvendelse og/eller udvikling eller læring

 

4) PR DIGITAL
I denne kategori belønner vi en PR-indsats, der i særlig grad benytter sig af de muligheder de digitale kanaler giver i alle faser af en kommunikationsindsats.

Der vil blive lagt særligt vægt på

 • overvejelserne bag anvendelsen af de digitale kanaler
 • graden af udnyttelse af de valgte digitale kanalers muligheder (i forhold til eksempelvis, dataindsamling, inddragelse etc).
 • De resultater der er skabt

Brancheforeningen organiserer de professionelle Public Relations virksomheder

Bliv medlem Se medlemmerKontakt os

Public Relations Branchen
c/o Dansk Erhverv
Børsen
1217 København K
Tlf. 3374 6034

Sekretariatschef Daniel Møller Jensen
dmj@danskerhverv.dk

Mobil 4187 0824