Priskategorier You are here: Home - PR-Tigeren - Priskategorier

Der kæmpes om PR-Tigeren i fem kategorier

Der bliver i alt uddelt fem eftertragtede PR-Tigeren trofæer, som fordeler sig på fem priskategorier:

 • Bedste PR-indsats for offentlig aktør (stat, kommune, region, råd, nævn, styrelse, etc.)
 • Bedste PR-indsats for privat og/eller offentlig virksomhed
 • Bedste PR-indsats for organisation (ngo, brancheforening, fagforening etc.)
 • Bedste indsats inden for intern-/forandringskommunikation
 • Bedste PR-indsats, der er udført pro bono

De indstillede PR-indsatser vil – uafhængig af priskategori – blive bedømt på en skala fra 1 – 5 inden for hvert af følgende tildelingskriterier (se i øvrigt Retningslinjer og Indstillingsskema):

 • Brief: Er det klart, hvilken udfordring, der skal løses/mulighed der skal udnyttes?
 • Research og analyse: Hvilken analyse og research ligger til grund for indsatsen og dens strategi?
 • Målene for indsatsen: Hvad er kvaliteten af de valgte målparametre i forhold til at vurdere, om indsatsen bidrager til de strategiske formål?
 • Målgrupper og interessenter: Hvem er de vigtigste målgrupper og interessenter? Hvorfor og på hvilket grundlag er de valgt?
 • Strategi: Hvilken strategi ligger til grund for indsatsen, hvilke valg og fravalg er der foretager og hvorfor?
 • Budget og ressourceanvendelse: Hvilke ressourcer har været tilgængelige, og hvordan er de anvendt?
 • Eksekvering: Hvor succesfuld har eksekveringen været, og hvor stærk er sammenhængen mellem analyse, strategi og taktik?
 • Måling og evaluering: Hvilke metoder blev anvendt til at måle og evaluere fremskridt og udfald?
 • Effekt og indflydelse: Hvad var resultatet af indsatsen? Nåede man de opstillede mål?

Brancheforeningen organiserer de professionelle Public Relations virksomheder

Bliv medlem Se medlemmerKontakt os

Public Relations Branchen
c/o Dansk Erhverv
Børsen
1217 København K
Tlf. 3374 6034

Sekretariatschef Daniel Møller Jensen
dmj@danskerhverv.dk

Mobil 4187 0824